Закуповуємо пшеницю

Закуповуємо пшеницю

Реалізуємо борошно

Реалізуємо борошно

Проводимо лабораторну експертизу

Проводимо лабораторну експертизу

ТОВ ВІКОНТ

ТОВ “ВІКОНТ” розташоване в с.Миролюбівка Тернопільського району Тернопільської області.В 1999 році будівлю млина, який збудований ще за часів Австріїї, в с. Миролюбівка взяло в оренду товариство з обмеженою відповідальністю “ВІКОНТ”. Працівниками товариства було проведено великий об”єм робіт по реконструкції як самого приміщення, так і технологічного процесу.В будівлі млина з австрійською короною встановлено нове вітчизняне обладнання, виготовлене за ліцензією швейцарської фірми «Бюллер». Це сучасна високоефективна технологія помелу зерна пшениці на борошно вищого і першого сортів. За допомогою фірми «ІННОВІН» впроваджено автоматизовану систему зволоження зерна перед його розмелом і формування помельних партій.

Детальніше

Основним напрямком діяльності нашого підприємства є виробництво сортового пшеничного борошна. Свою продукцію ми виготовляємо з високоякісної сировини і дотримуючись всіх технічних умов згідно з чинним законодавством та вимогами нормативних документів і санітарних норм і правил.

Гарантія високої якості і безпечності продукції досягається шляхом впровадження і функціонування системи управління якістю і безпечністю харчових продуктів згідно ДСТУ ISO 22000:2007. Влітку 2017 року наше підприємство завершило процес впровадження цієї системи. Це підтверджує відповідність продукції нашого підприємства міжнародним нормам. Про це свідчать сертифікати відповідності та протоколи регулярних лабораторних досліджень продукціїї про відсутність ГМО і інші показники безпеки сировини і продукції.

Важливу роль у досягненні випуску високоякісної продукції відіграє строгий вхідний лабораторний контроль за якістю зерна, що поступає на виробництво. Лабораторія підприємства сертифікована, оснащена новітніми приладами і автоматизованими програмами.

Стратегічною метою підприємства в сфері якості і безпечності продукції є: задоволення потреб замовників і споживачів в якісній і безпечній для здоров’я продукції, удосконалення управління виробництвом, покращення якості всіх процесів, забезпечення виконання законодавчих вимог відносно безпечності продукції.

 

Затверджено наказом директора ТОВ «ВІКОНТ» № 8 від «28» лютого 2017 року

Політика ТОВ «ВІКОНТ»

щодо безпечності харчових продуктів

       Наслідування принципам НАССР та впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів відповідно міжнародного стандарту ISO 22000 було стратегічним рішенням керівництва ТОВ «ВІКОНТ» з метою довести споживачам та партнерам відповідність вимогам законодавства України та міжнародним практикам виробництва безпечної для споживачів продукції. Керівництво гарантує, що ТОВ «ВІКОНТ»:

 • забезпечує належну харчову безпеку та якість шляхом впровадження та сертифікації ефективної системи управління безпечністю харчових продуктів згідно зі стандартом
  ДСТУ ISO 22000;
 • виробляє борошно вищого та першого сортів та висівки кормові, що відповідають, як законодавчим і нормативним вимогам, так і взаємно узгодженим вимогам замовників до безпечності харчових продуктів;
 • здійснює постійний лабораторний контроль за безпечністю та якістю продукції;
 • не використовує генетично модифікованих чи отриманих з генетично модифікованих організмів інгредієнтів (ГМО);
 • дотримується принципу відповідального надання інформації про свою продукцію та вживає заходів щодо чіткого, зрозумілого, зручно розміщеного маркування;
 • забезпечить своєчасне вилучення продукції з ринку у разі наявності підтвердженої небезпеки харчового продукту.

       Керівництво ТОВ «ВІКОНТ», усвідомлюючи важливість застосування системного підходу до безпечності та якості продукції, бере на себе зобов’язання:

 • безумовно дотримуватися національних законодавчих та нормативних вимог щодо безпечності харчових продуктів, а також відповідних вимог замовників і споживачів;
 • підтримувати цілісність системи управління безпечністю харчових продуктів під час планування та впровадження змін до виробничої та адміністративної практики;
 • постійно актуалізувати систему управління безпечністю харчових продуктів, забезпечувати реалізацію принципів НАССР – аналізувати та переглядати небезпечні чинники з метою ефективного управління ризиками харчової безпеки;
 • забезпечити своїх працівників необхідними ресурсами та знаннями для ефективного виконання їх обов’язків;
 • співпрацювати з постачальниками сировини, споживачами продукції та іншими партнерами по харчовому ланцюгу та бізнесу, для того щоб стандарти ТОВ «ВІКОНТ» в галузі безпечності харчових продуктів стали їх обов’язком також;
 • створювати умови для активної участі всього колективу в реалізації цієї політики.

        Керівництво спирається на свідоме ставлення та рівень кваліфікації персоналу, підвищення технічного та санітарно-гігієнічного рівня виробництва, удосконалення техніки управління ризиками, що надає можливість підприємству виробляти гарантовано безпечну для здоров’я та життя людини продукцію

 

Директор ТОВ «ВІКОНТ»                                                               ДУРОВИЧ М. Ф.

Сертифікати якості

 

Наші партнери

ТОВ «Віконт» © 2022 • vikont.com.ua